Reklamace

Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím smluvního přepravce DPD je Kupující povinen zboží  překontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je Kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je Kupující povinen neprodleně informovat také Prodávajícího.
 2. V žádném případě nesmí Kupující poslat reklamované zboží zpět „na dobírku“, o dodání reklamovaného zboží zpět se musí nejprve dohodnout s Prodávajícím. Za poškozené zboží během přepravy ručí dopravce. Pokud Kupující pošle poškozené zboží ihned zpět bez dohody s Prodávajícím, nebude záruka uznána.
 3. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u Prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.
 4. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je Kupující povinen zboží překontrolovat ihned po jeho převzetí a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u Prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.
 5. Při osobním odběru zboží je Kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u Prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u Prodávajícího později nebudou Prodávajícím uznány.
 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.mp-elektronik.cz reklamovatelná vada, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 7. Reklamaci kupující uplatňuje u prodávajícího, kterým je společnost MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o.,Jos.Čejky 541, 67932 Svitávka, info@mpelektronik.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 8. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu Prodávající informuje Kupujícího o následném postupu.
 9. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně, aby Kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu (faktura slouží zároveň jako záruční list). Zboží zaslané k reklamačnímu řízení musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství. Zboží je třeba zaslat v originálním obalu. V případě, že Kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. V případě reklamace si dopravu zboží určeného na opravu či výměnu hradí Kupující, dopravu opraveného zařízení hradí Prodávající. V případě, že se jedná  o reklamaci výměnným způsobem, tj. Prodávající zašle Kupujícímu pouze nový díl na výměnu, vadný díl zašle Kupující zpět až po dohodě s Prodávajícím.
 10. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem. Právo na záruku zaniká, pokud Kupující takové podmínky nesplnil.
 11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, dále se reklamace nevztahuje na výměny nebo opravy způsobené hrubým zacházením, nedodržením návodu nebo jiným nevhodným nakládáním se zbožím.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely.